N.ulnaris ved håndleddet

I håndleddsområdet deler n. ulnaris seg i en overfladisk sensorisk gren og en dyp gren. Den dype grenen deler seg i to hvor de mest proksimale fibrene går til muskler i hypotenarområdet og de mer distale fibrene går til resten av de ulnarisinnerverte musklene i hånden. En må være oppmerksom på at den anatomiske variasjonen i disse forgreningene er stor (18).

 

Nevrografi:

Samme undersøkelser som under 8.11.

Utvidet undersøkelse for vurdering av den dype gren i hånden kan vurderes : Registrere over FDI (first dorsal interosseus /m.interosseus dorsalis I), stimulere 4 cm distalt (palmart) og 3 cm proksimalt for håndleddsfuren.

 

EMG:

Undersøke muskel innervert fra proksimal del av den dype gren (ADM – m. abductor digiti minimi) og muskel innervert fra distal del av den dype gren (FDI)

Undersøke ulnarisinnervert muskulatur på underarm (m. flexor carpi ulnaris evt. m. flexor digitorum profundus 5)

 

Diagnostiske holdepunkt:

 • Affeksjon av den overfladiske gren:

Normal motorisk nevrografi og EMG. Redusert eller manglende sensorisk svar fra 4. og 5. finger, samt palmart. Normalt svar fra dorsale sensoriske gren. Klinisk angir pasienten nedsatt følelse over 4. og 5. finger.

 • Affeksjon av distale del av dyp gren:
  Konduksjonsblokk og/eller redusert motorisk nerveledningshastighet over håndleddsregionen. Evt. forlenget motorisk distal latenstid til FDI og redusert motorisk amplitude til FDI. Normale funn ved registrering over ADM og normale sensoriske funn. Evt. EMG funn med unormal aktivitet i FDI.
 • Affeksjon av proksimal del av dyp gren:
  Konduksjonsblokk og/eller redusert motorisk nerveledningshastighet over håndleddsregionen. Evt. forlenget motorisk distal latenstid til både FDI og ADM og reduserte motoriske amplituder. Evt. EMG funn med nevrogene forandringer i både FDI og ADM. Klinisk angir pasienten normal hudfølelse, men svakhet i ulnarisinnervert håndmuskulatur.
 • Andre funn som kan tyde på affeksjon av n. ulnaris i håndleddsområdet. Må ses i sammenheng med evnt. andre funn. Vær oppmerksom på at enkelte av disse funnene også kan ses ved entrapment av n.ulnaris i albueområdet  (19, 20):
  • Wrist – palm FDI motorisk nerveledningshastighet (over håndleddet) <37 m/s  eller konduksjonsblokk.
  • Motorisk distal latens til FDI (fra håndleddet) > 4,5ms (dersom motorisk svaramplitude ikke er betydelig redusert).
  • Motorisk distal latens til ADM >3,4ms.
  • Motorisk distal latens (fra håndleddet) til FDI på begge sider: differanse > 1,0ms.
  • Motorisk distal latens (fra håndleddet) til FDI sammenlignet med distal latens til ADM: differanse > 2 ms.