N.medianus ved albuen

Medianusnevropati på bakgrunn av proksimal affeksjon er vesentlig mindre vanlig enn medianusnevropati ved håndleddet. Proksimal medianusaffeksjon kan foreligge på grunnlag av et traume, eller som følge av en entrapment-tilstand. Det er beskrevet flere steder i det proksimale forløpet av n.medianus hvor nerven kan bli innklemt mellom andre strukturer. Alle disse entrapment-tilstandene er sjeldne og enkelte er også kontroversielle.

 

I klinisk sammenheng trenger vi å forholde oss til følgende entrapment-syndromer:

  • Pronator-syndromet (hvor tre ulike strukturer er postulert å kunne føre til innklemning, men hvor behandlingen uansett vil være den samme)
  • Entrapment under Struthers ligament (som løper mellom mediale epikondyl og et supracondylært beinframspring som foreligger hos ca. 1-2% av befolkningen).

Klinisk skiller disse tilstandene seg fra medianus-nevropati ved håndleddet med nedsatt sensibilitet også over thenar-eminensen (innervert av n.cutaneus palmaris som ikke passerer i karpaltunnelen), og involvering av medianus-innervert muskulatur i underarmen, samt diffus smerte først og fremst proksimalt i underarmen, og enkelte ganger også palpasjonsømhet over innklemmings-stedet. Mens et karpaltunnel-syndrom ofte gir nattlige smerter og bortdovning, er det typisk ved et pronator-syndrom at symptomene forverres ved manuelt arbeide, særlig ved gjentatte pronasjons-/supinasjons-bevegelser i underarmen.

 

Nevrografi:

Motorisk og sensorisk nevrografi av n.medianus (inkl. proksimal stimulering i axille) og n.ulnaris, inklusive F-respons. For avklaring i forhold til medianusnevropati ved håndleddet bør også latens-sammenliknende tester over håndleddet utføres.

 

EMG:

I utgangspunktet bør i alle fall minst to av følgende muskler undersøkes: m.abductor pollicis brevis, fleksor carpi radialis, m.pronator teres. Ved funn i en eller flere av disse musklene som også kan passe med cervikal radikulopati eller plexus-lesjon, bør undersøkelsen utvides med muskler innervert fra samme rotnivå, men via annen perifer nerve enn n.medianus.

 

Diagnostiske holdepunkt:

  • Typiske funn er redusert sensorisk og/eller motorisk amplitude, forlenget F-respons, ledningsblokk/temporal dispersjon og/eller hastighetsnedsettelse i overarms- eller underarms-segment med samtidig normale distale latenser og ingen signifikant økt median-ulnar latensdifferanse.
  • Man vil kunne se nevrogene forandringer i medianusinnervert muskulatur både i underarmen og i hånden.
  • Ved pronator-syndrom vil det være normale funn i m.pronator teres, mens det ved entrapment under Struthers ligament kan være nevrogene forandringer også i m.pronator  teres.