N.interosseus anterior (n. medianus)

Nervus interosseus anterior er en sidegren av n.medianus som avgår like distalt for passasjen gjennom m.pronator teres og innerverer til sammen tre muskler i underarmen: m.flexor digitorum profundus, m.flexor pollicis longus og m.pronator quadratus. Nerven har intet sensorisk innervasjonsområde på huden, men inneholder sensoriske fibre som formidler dyp sensibilitet fra interosseusmembranet og håndleddet. Hos enkelte pasienter med Martin-Gruber-anastomose vil motorisk innervasjon til vanligvis ulnarisinnervert muskulatur løpe gjennom n.interosseus anterior for så å krysse tilbake til n.ulnaris distalt i underarmen. Hos pasienter med denne normalvarianten vil affeksjon av n.interosseus anterior kunne forårsake et uvanlig mønster med involvering også av ellers ulnaris-innervert håndmuskulatur.

Affeksjon av nerven kan foreligge på grunnlag av skade, entrapment eller inflammatorisk prosess, og vil typisk gi et klinisk bilde med svakhet for fleksjon i ytterleddet på 1. og 2. finger, og som regel også på 3. finger (variant innervasjon ulnaris/medianus-interosseus anterior). Mest karakteristisk ses manglende evne til å danne en ”O”  ved å opponere 1. og 2. finger som i stedet danner en ”D” (i venstre hånd) pga. svakhet i ytterleddene. I tillegg vil det foreligge svakhet for pronasjon i underarm – testes med flektert albue og med maksimal supinasjon som utgangsstilling for å eliminere bidraget fra m.pronator teres.

 

Nevrografi:

Har som formål å utelukke annen patologi. Ved tilstanden foreligger normal nevrografi av motorisk og sensorisk n.medianus.

 

EMG:

Nevrogene forandringer i de aktuelle musklene med samtidig normale funn for annen medianus-innervert muskulatur.

 

Diagnostiske holdepunkt:

Dette er en relativt sjelden tilstand med ganske typiske kliniske symptomer og funn ved nevrofysiologisk utredning. Tilstanden kan også ses som en av flere nerve- eller pleksusaffeksjoner ved multippel mononevritt eller nevralgisk amyotrofi (14).