Referanseverdier elektroretinografi

Norske referanseverdier

Registreringer på pasienter med normalt ERG uten ICD-diagnose som indikerte øyesykdom er gjennomgått. Grenseverdier for dette kontrollmateriale er vist i Tabell 28A og 28B.
N = 35; herav 24 kvinner/jenter. Gjennomsnittsalder var 34.6 år (SD=18.1), spredning 4-75 år. Visus middelverdi 0.58 (SD=0.26). Ensidig registrering er gjort med Dantec utstyr (Evomatic eller Keypoint) i årene  1998-2002. Lysintensiteten framgår av tabell 29. Det er også gjort registreringer med flere lysintensiteter hos noen personer.

 Tabell 28A. Referanseverdier for ERG, St. Olavs Hospital (pasientmateriale; se over). Latenstider (”implicit times”) i ms (øvre grense: middel + 3SD)

Farge og  intensitet
(Grass PS22 stimulator)

Antall øyne

Middel a-latens
(SD)

Middel b-latens
(SD)

Middel a +3SD

Middel b +3SD

a latens
spredning

b latens
spredning

Mørkeadaptert

 

 

 

 

 

 

 

Blå 1

36

26,7 (1,9)

52,1 (5,1)

32

68

22 - 31

44 - 62

Blå 16

23

15, 7 (1,3)

43,0 (5,3)

20

59

13 - 19

33 - 51

Rød 16

36

18,5 (3,4)

48,6 (5,6)

29

65

15 - 29

40 - 66

Hvit 1

23

23,1 (3,6)

48,3 (7,1)

34

70

17 - 29

42 - 70

Lysadaptert

 

 

 

 

 

 

 

Hvit 1

23

16,8 (1,4)

24,8 (1,9)

21

31

13 - 20

20 - 30

Hvit 2

31

16,6 (1,7)

26,9 (3,8)

22

38

14 - 23

23 - 45

Hvit 4

23

15,6 (0,9)

26,4 (2,1)

18

33

14 - 18

23 - 32

Hvit 8

32

14,9 (1,3)

28,5 (2,8)

19

37

13 - 17

24 - 35

Hvit 16

36

14,1 (0,8)

31,3 (3,7)

17

42

13 - 16

21 - 40

Rød 16

35

16,3 (1,3)

27,6 (2,8)

20

36

13 - 19

20 - 33

 

Tabell 28B. Referanseverdier for ERG, St. Olavs Hospital (pasientmateriale; se over). Amplituder i mV (nedre grense: middel – 3SD) og ratioer 

 

Middel a-ampl.
(SD)

Middel b-ampl.
(SD)

#Middel a-ampl.
–3SD

#Middel b-ampl.
–3SD

a-ampl.
spredning

b-ampl
spredning

a/b ratio
(%)

Mørkeadaptert

 

 

 

 

 

 

Blå 1

65 (32)

344 (95)

12

133

12 - 173

151 - 534

6 – 46

Blå 16

248 (97)

461 (160)

60

137

76 - 403

177 - 834

21 - 103

Rød 16

46 (18)

281 (115)

12

67

16 - 79

91 - 615

4 – 62

Hvit 1

82 (39)

382 (115)

16

155

25 - 76

195 - 724

8 - 38

Lysadaptert

 

 

 

 

 

 

Hvit 1

16 (11)

46 (26)

1,9

5,8

3 – 52

6 - 110

10 – 58

Hvit 2

27 (26)

92 (77)

1,9

6,4

2 - 157

10 - 434

13 - 60

Hvit 4

31 (12)

123 (49)

8,9

27,2

14 - 54

30 - 217

14 - 47

Hvit 8

41 (18)

151 (72)

9,1

30

13 - 76

54 - 312

16 - 50

Hvit 16

57 (23)

172 (61)

14,2

58,1

20 - 104

80 - 340

14 – 72

Rød 16

21 (9)

79 (38)

6

16,1

6 – 45

18 - 208

15 - 53

Flicker hvit

 

 

 

 

 

 

5 Hz

 

129 (76)

 

17

 

22 - 325

 

30 Hz

 

110 (77)

 

15

 

19 - 326

 

A30/A5 ratio

1,1 (0,6)

 

0.20

 

0.3 - 2.6

 

# = logtransformerte data (beskrevet i kapittel om normalverdier)

Tabell 29. Lysmåling Grass PS22 og lokal lagde filter (blå, rød og hvit) og egenprodusert Ganzfeldt 

 

lux s

cd s/m2

log10 int

Blå 1

0,29

0,04

-1,77

Blå 16

6,54

0,79

-0,42

Rød 16

1,62

0,2

-1,02

Rød 2

0,26

0,03

-1,82

Hvit 1

0,79

0,10

-1,33

Hvit 2

1,88

0,23

-0,96

Hvit 4

2,81

0,34

-0,78

Hvit 8

6,41

0,78

-0,42

Hvit 16*

17,04

2,1*

0

Målt juni 2003: integrerende lysmåler med autoreset Ole Støren), 180 grader vinkel, fysiologisk filter, ved Ganzfeldt åpning. Bakgrunn: 25-30 cd/m2 (0.9 A på pærens strømforsyning).  400 lux = 45-52 cd/m2. * = Hvit 16 tilsvarer standard flash (SF) 

Merknader til tabell 29: Målingen viser at vårt svakeste stimulus (blå 1; -1,77 log enheter) er en del sterkere enn det som anbefales som stimulus for mørkeadaptert skotopisk respons (-2,5 log enheter, ca 0,01 cd s/m2). Dette kan forklare at våre kontrollverdier for b-latens er en del kortere enn det flere har rapportert, og at vi fikk en liten a-bølge ved blå 1.

Andre referanseverdier

 Tabell 30. 99% referansegrenser for b-bølgen*. Latenser er gitt i ms og amplituder i mV.

 

 

Skotopisk stavrespons
(hvit 0.02 cd s/m2)

Skotopisk blandet respons
(hvit SF)

Tapp enkeltflash
respons (hvit SF)

Tapp flikker respons
(hvit SF, 30Hz)

 

 

B latens

B ampl.

B latens

B ampl.

B latens

B ampl.

B amplitude

5-9år

jenter

69

191

40

406

31

72

93

 

gutter

71

157

40

359

31

72

57

10-19år

jenter

69

179

41

396

32

72

86

 

gutter

70

145

40

349

32

72

49

20-34år

kvinner

69

159

42

379

33

72

73

 

menn

70

125

41

332

33

72

37

35-55år

kvinner

71

131

42

356

33

72

56

 

menn

72

97

42

309

32

72

20

>55år

kvinner

76

99

44

329

32

72

36

 

menn

77

65

43

283

32

72

 

SF=6.26 cd s /m2 er brukt i denne studien. Internasjonal standard er fulgt; 3-300 Hz filter,  n = 77 (48 kvinner) 6-80 år

*Jacobson DM, Tetzlaff BA, Berg RL. Establishing an ERG laboratory according to an  international standard. Am J EEG Technol 1996;36:47-65

Tabell 31. 99% referansegrenser for a-bølgen. Latenser er gitt i ms og amplituder i mV. (Jacobson DM; samme materiale som i tabell 30)

 

 

 

Skotopisk blandet
respons (hvit SF)

Tapp enkelt flashrespons
(hvit SF)

 

 

Antall personer

A latens

A amplitude

A latens

A amplitude

5-9 år

jenter

5

15

258

14

10

 

gutter

7

15

239

14

7

10-19 år

jenter

10

15

249

14

21

 

gutter

12

15

230

14

18

20-34 år

kvinner

14

15

233

14

18

 

menn

4

15

214

14

15

35-55 år

kvinner

9

16

211

14

25

 

menn

3

16

192

14

22

>55 år

kvinner

10

17

186

14

11

 

menn

3

17

166

14

7

SF = 6.26 cd s /m2. Internasjonal standard. 3-300 Hz filter, n = 77 (48 kvinner) 6-80 år

Tabell 32.  Referanseverdier for ERG i forskjellig alder.* Middelverdier og grenseverdier i parentes er oppgitt (øvre grenseverdier for latenser og nedre grenseverdier for amplituder). Latenser er gitt i ms og amplituder i mV.

 

Mørkeadaptert

Mørkeadaptert

 

Stavrespons (blå)

maksimal blandet respons (intensitet 16)

 

b-amplitude

b- latens

b-amplitude

b- latens

Nyfødt

2,7 (0)

117 (145)

33 (11)

63 (71)

4 mdr

45  (22)

94 (108)

170 (92)

49 (55)

5-14 år

145 (99)

81 (91)

372 (254)

38 (44)

15-44 år#

139 (91)

81 (90)

349 (236)

37 (40)

45-54 år

117 (75)

85  (95)

339 (232)

39 (45)

55-64 år

83 (39)

91 (102)

257 (176)

42 (50)

65-79 år

87 (39)

93 (112)

257 (189)

41 (46)

 

Lysadaptert

Mørkeadaptert

 

Tapp enkelt-flashrespons
(intensitet 16)

Tapp-30 Hz flikkerrespons
(intensitet 4)

 

b-amplitude

b- latens

b-amplitude

b- latens

Nyfødt

16 (5)

42 (49)

4,7 (1)

42 (47)

4 mdr

76 (43)

35 (37)

32(9)

36(41)

5-14 år

115 (76)

29 (31)

 68 (41)

29 (31)

15-44 år#

98 (64)

28 (31)

66 (41)

29 (55)

45-54 år

93 (53)

29 (32)

59 (32)

29 (31)

55-64 år

55 (41)

29 (32)

34 (21)

32 (37)

65-79 år

65 (40)

30 (33)

35 (19)

32 (34)

n=229, 5-79 år, 137 kvinner;  I tillegg: 10 nyfødte og 30  4 mdr gamle spebarn

Grass PS 22, LAD: 34 cd/m2 bakgrunnsbelysning, SF (int 16)=2,0 cd s/m2, 30Hz: 0,4 cd s/m2, Stavrespons: 440 nm (-2,5 log enheter "skotopisk effektivitet" vs SF= -3,7 log enheter luminans vs SF)
# = Gjennomsnitt over 3 dekader
*Birch og Anderson (Arch Ophtalmol 1992;110:1571)
Westall et al (1998-9) har også analysert utviklingen i forhold til alder for en rekke ERG variable; se figurer i originalartikkelen.

Tabell 33. Absolutte sideforskjeller i ERG * Latenser er gitt i ms og amplituder i mV.

 

 

 

Latens Amplitude

 

 

 

Median

98% persentil

Median

98% persentil

Stav

skotopisk

b

0

8

22

80

Blandet

skotopisk

a

0

1

23

94

Blandet

skotopisk

b

0

3,1

25

185

Tapp

fotopisk

a

0

1,9

10

75

Tapp

fotopisk

b

0

1

6

47

Tapp

flikker

b

0

1,3

27

206

Oscillatorisk potensial

 

 

 

18

86

N = 77 friske personer mellom 6 og 80 år. Standard flash var 6.3 cd s/m2 og utført bilateral registrering.
*Jacobson DM, Tetzlaff BA, Berg RL. Establishing an ERG laboratory according to an international standard. Am J EEG Technol 1996;36:47-65

Jacobi et al diskuterer i en velskrevet artikkel hvordan den internasjonale standardprotokollen kan utvides med flere stimulusintensiteter og farge-stimuli. De har riktignok benyttet en såkalt DTL-elektrode (tråd-elektrode som festes  i nedre conjunctival fold), noe som i gjennomsnitt reduserer ERG- amplituden med ca 18% og latensene med ca 5%. Fordelen er at de unngår lokalbedøvelse og at det ikke er noen risiko for cornea-avskrapning. De poengterer også at tappresponsen øker med lengden på lysadaptering: Normalverdier for 30 Hz flikker respons er større etter 10 minutter enn etter 1 minutt. Lysadaptert ERG fra blå-sensitive tapper og bruk av b/a ratio beskrives.

Tabell 34. Normalverdier b-bølgemed DTL-elektrode* etter internasjonal standard#

 

Amplitude

 

Latens

 

 

Median

99% persentil
(nedre)

Median

99% persentil
(øvre)

Stav

223

70

80

116

Maksimal

424

195

39

57

Oscillatorisk potensial

43

42

24

25

Tapp

78

69

30

31

Flikker

25

23

30

35

rød (LAD)*

45

11

26

29

blå (LAD)*

11

8

35

38

*0,01cd s /m2  ved henholdsvis 440 (for blå-sensitive tapper) og 600 nm 
n=20, friske, alder 20-50 år (b/a amplituderatio for maksimal stavrespons  mellom 1,5 og 1,7. Se artikkel for normalverdier ved ulike latenser og farger)

#Jacobi P, Miliczek K, Zrenner E. Experiences with the international standard for clinical electroretinography: normative values and clinical practice. Doc Ophtalmol 1993;85:95-114. 

Tabell 35. Internasjonal standard for klinisk ERG                                                                                                                                                  (Marmor MF, Zrenner E. Standards for clinical electroretinography (1994 update) Doc Ophtalmol 1995;89:199-210)

Metodedetaljer:

Ganzfeld kule

Cornea-elektrode

Flash durasjon < 5 ms

Fargefilter trengs ikke

Bakgrunnslys: 17-34 cd/m²  = LAD

Lysintensiteten svekkes i steg som angis med logaritmisk skala. Forskjellen i steg bør være mindre enn 0.25 log enheter)

Bruk et luminansmeter som har integreringsfunksjon

Maksimalt dilatert pupille

20 min. mørkeadaptasjon

0.3-300 hz filter

 

Fem hovedresponser

 

 

 

1. Stav respons

Svakt lys (-2.5 log enheter i forhold til  SF) hvitt eller blått  flash (MAD)

repitisjons rate <0,5 hz

2. Maks kombinert respons

Hvitt SF (MAD)

 

repitisjons rate <0,1 hz

3. Oscillatorisk potensial (usikker klinisk betydning!)

Hvitt SF

75 (100)-300 hz filter

repitisjons rate < 0,07 (MAD) eller 0,7 hz (LAD); sløyf første respons

4. Enkelt-flash tapp respons

Hvitt SF (LAD > 10 min)

(averaging)

repitisjons rate < 2 Hz

5. 30 Hz flikker respons

Hvitt SF (LAD > 10 min)

bør ekskludere de første responsene

 

LAD = Lysadaptert; MAD = mørkeadaptert.

En svakhet ved internasjonal standard er at standard flash (SF) er litt upresist oppgitt ("at least 1.5-3 cd s/m2").

Appendix

Om enheter for lysmåling
Lysintensitet (energi): enheten SI systemet er candela (cd).
Luminous flux, f angis i enheten lumen (lm); lysenergi per sekund innenfor en viss vinkel. 1 cd = 1 lm s r-1 (r er "unit solid angle in radians"; 1cd/s = 4p lm) [kuleoverflate er 4 pr2].
Illuminans = lux = lumen m-2  Denne enheten for belysning brukes f.eks. om den lysmengde per sekund som når retina; (1 troland (Td) = 1 cd/m2 gjennom 1mm2 pupilleåpning). 1lu = 10 milliphot = 10,76 foot-candle.
Luminans er lysintensitet per m2 fra en overflate (cd m-2), brukes f.eks om bakgrunnsbelysning fra Ganzfeld-kulens indre overflate under lysadapteringen.
1 cd/m2 = 3,183 milli-Lambert (mL) = 3,43 foot-Lambert (fL).
I ERG benyttes  kortvarige lysglimt, ofte av meget kort (ca 50 ms) varighet. Effektiv lysmengde per stimulus, luminans x s, måles med et integrerende fotometer. Ett “standard flash “(SF) tilsvarer en lysmengde som er minst 1,5-3 cd s /m2.

Sammenhengen mellom skotopisk b-bølgeamplitude og lysintensitet følger Naka-Rushton ligningen (Fulton and Rushton 1978)): V/Vmax=In/(In+kn)

  • V = b-bølge amplituden
  • I = stimulusintensitet (vanlig plottet som logTd,s eller log relativ intensitet)
  • k = sensitivitet (intensitet ved 50% amplitude)
  • n (= 1 for friske)