Anbefalt undersøkelsesprotokoll ved repetitiv stimulering

Ved mistanke om postsynaptisk dysfunksjon (for eksempel myastenia gravis):

 • Lavfrekvent (3 Hz) repetetiv stimulering etter hvile.
  • Ved ≥10 % dekrement:
   • Gjenta undersøkelsen etter noen få minutter for å se at den er reproduserbar.
   • Evt. aktiver muskelen maksimalt i 50-60 sekunder som beskrevet over og se etter uttretting.
  • Ved ingen dekrement eller <10 % dekrement:
   • Maksimal kontraksjon i 50-60 sekunder. Se etter dekrement ved repetetiv stimulering med lav frekvens rett etter aktivering og etter 1, 2, 3, og 4 minutter (uttretting)53.
  Mer enn 10 % dekrement taler for postsynaptisk dysfunksjon. SFEMG-undersøkelse er da vanligvis ikke nødvendig.

Ved mistanke om presynaptisk dysfunksjon (for eksempel LEMS eller botulisme):

 • Lavfrekvent (3Hz) repetetiv stimulering etter hvile.
 • Maksimal kontraksjon i 10 sekunder, deretter ny lavfrekvent repetetiv stimulering, se etter inkrement52.
 • Ved usikkerhet gjøres i tillegg høyfrekvent stimulering og/eller enkeltstimulering før og etter  kortvarig maksimal kontraksjon. Vær oppmerksom på at inkrement oppstått etter maksimal kontraksjon varer i flere minutter.

Inkrement på mer enn 100 % (dobling av CMAP) etter 10 sekunders aktivering er et sikkert tegn på presynaptisk dysfunksjon. Lavere inkrement utelukker dog ikke på noen måte presynaptisk dysfunksjon.