Lavfrekvent repetitiv stimulering

Det kan stimuleres med en frekvens av 1 til 5 Hz. Det anbefales å bruke 3 Hz og et tog med 10 pulser. Registreringsstedet skal være varmt (> 32°C). Uregelmessige variasjoner i amplituden indikerer artefakter. Teknisk tilfredsstillende stimuleringer med jevne forandringer i amplituden indikerer unormal neuromuskulær transmisjon. Stimuleringene bør gjentas slik at en ser de er reproduserbare.
I normale muskler kan en se et dekrement på inntil 10 %21,51, men vanligvis er det ikke noe dekrement. Amplitudene ved stimulering i minuttene etter aktivering er uforandret.

Figur 15. Eksempel på repetetiv nervestimulering hos normal person, ved myastenia gravis (MG), cholinerg krise og Lambert Eatons myastent syndrom (LEMS)