Myastent syndrom og botulisme (presynaptisk affeksjon)

Ved myastent syndrom og botulisme vil en enkel stimulering ofte gi lav CMAP. Etter kraftig voluntær bruk av muskelen (ca 10 s) eller ved høyfrekvent stimulering (helst 50 Hz) i 10 sekunder, vil en oftest se en markert økning i CMAP (> 100 % inkrement ved myastent syndrom). Hvis en aktiverer over lengre tid (ett minutt) ses ikke en slik økning av aksjonspotensialet, fordi muskelen blir uttrettet.
Nevrofysiologiske funn ved myastent syndrom kan variere mye54, men de fleste har dekrement ved lavfrekvent stimulering.  Ved botulisme kan CMAP være normal. En får oftest et mindre markert inkrement (20-60 %) etter 10 s maksimal kontraksjon / høyfrekvent stimulering enn ved myastent syndrom. Undersøkelse av flere muskler over flere dager kan anbefales ved mistanke om botulisme. Ved alvorlig botulisme kan inkrement mangle etter kort maksimal kontraksjon / høyfrekvent stimulering21.