Referanseverdier for singel fiber-EMG

Jitter ved voluntær kontraksjon - SFEMG nål

Anbefalt lesning: Preston DC, Shapiro BE. Electromyography and Neuromuscular disorders. Third Edition.21

Tabell 5. Bromberg et al. 1994. Mean consecutive difference (MCD) 95 % upper confidence limit of normal and 95 % upper confidence limit of normal for single fiber pairs.

Alder   Frontalis Orbicularis oculi Ext dig comm
  Mean MCD 95 % upper confidence limit – 95 % upper confidence limit for single fiber pairs Mean MCD 95 % upper confidence limit – 95 % upper confidence limit for single fiber pairs Mean MCD 95 % upper confidence limit – 95 % upper confidence limit for single fiber pairs
10-19 33.6-49.7 39.8-54.6 34.9-50.0
20-29 33.9-50.1 39.8-54.7 34.9-50.1
30-39 34.4-51.3 40.0-54.7 35.1-50.5
40-49 35.5-53.5 40.4-54.8 35.4-51.3
50-59 37.3-57.5 40.9-55.0 35.9-52.5
60-69 40.0-63.9 41.8-55.3 36.6-54.4
70-79 43.8-74.1 43.0-55.8 37.7-57.2
80-89   39.1-61.1
90-99 40.9-66.5

 Jitter betraktes som unormal dersom: 1) mean-MCD for 20 fiberpar er høyere enn øvre 95 %-grense; eller 2) jitterverdier i mer enn 10 % av fiberpar er høyere enn øvre 95 %-grense for individuelle fiberpar.

Jitter ved voluntær kontraksjon - konsentrisk nål 

Tabell 6. Stålberg et al. 201641. Voluntær mean MCD øvre grense for normalverdier og outlier øvre grense for normalverdier.

Frontalis Orbicularis oculi Ext dig comm
Mean MCD upper limit - Outlier upper limit Mean MCD upper limit- Outlier upper limit Mean MCD upper limit – Outlier upper limit
28-38 31-45 30-43

NB. M. extensor digitorum communis anbefales ikke brukt i rutineundersøkelser da det er vanskelig å få gode signaler ved bruk av CNE i denne muskelen41.

Stimulert jitter - SFEMG nål

Ved bruk av stimulert SFEMG (10 Hz) skal normalverdien/grensen for voluntær SFEMG deles på √2:

vMCD =√2 x sMCD41.

Tabell 7. Normalverdier stimulert SFEMG (< 60 år) (Verdier beregnet ut fra verdier i ref. 21 og med formel som nevnt over).

Frontalis Orbicularis oculi Ext dig comm
Mean MCD upper limit – Outlier upper limit (µs) Mean MCD upper limit – Outlier upper limit (µs) Mean MCD upper limit – Outlier upper limit (µs)
  29-39 25-39

 

 

Stimulert jitter - konsentrisk nål

Tabell 8. Stålberg et al. 201641. Stimulert mean MCD - øvre grense for normalverdier, og outlier  øvre grense for normalverdier.

Frontalis Orbicularis oculi Ext dig comm
Mean MCD upper limit – Outlier upper limit (µs) Mean MCD upper limit – Outlier upper limit (µs) Mean MCD upper limit – Outlier upper limit (µs)
21-28 27-36 24-35

NB. M. extensor digitorum communis anbefales ikke brukt i rutineundersøkelser da det er vanskelig å få gode signaler ved bruk av CNE i denne muskelen41.