Valg av muskler og nerver

Dekrement (reduksjon av CMAP) ses sjelden i muskler som ikke er affisert klinisk. Svake proksimale eller faciale muskler vil oftere gi dekrement enn perifere muskler hos myasteni pasientene. I motsetning til dette vil pasienter med myastent syndrom ha en unormal reaksjon både ved stimulering av proksimale og distale muskler. Ved utvelgelse av muskler bør en velge de som er svake klinisk.

Selv om prøven med repetetiv stimulering er mest sensitiv ved stimulering av proksimale muskler, er den tekniske utførelsen ofte lettere og resultatet mer troverdig ved undersøkelse av distale muskler. Hvis en distal stimulering gir negativt resultat, bør facialisinnervert muskel (nasalis) og proksimale muskler undersøkes, f. eks. deltoideus, biceps og øvre trapesius. Hvis proksimale muskler undersøkes først og gir negativt resultat, bør distale muskler også undersøkes.

Hypothenarmusklene
Registreringselektrode plasseres over abduktor digiti minimi og n. ulnaris stimuleres ved håndleddet. Finger 2–5 kan eventuelt teipes sammen og hånda holdes flatt ned på underlaget. Pasienten bruker muskelen (voluntær aktivering) med å trykke lillefingeren mot teipen.

Thenarmusklene
Registreringselektroden plasseres over abduktor pollicis brevis og n. medianus stimuleres ved håndleddet. Alle fingrene kan eventuelt teipes sammen, tommelfingeren addusert. Muskelen brukes ved å presse tommelfingeren mot teipen.

Biceps
Registreringselektroden plasseres over muskelen, og n. muskulocutaneus stimuleres i aksillen. Armen skal være addusert og supinert, flektert ca 45 grader og pasienten holder seg fast i et håndtak. Muskelen brukes ved at pasienten flekterer armen og holder seg fast i handtaket.

Deltoideus
Registreringselektroden plasseres på muskelen og n.axilliaris stimuleres ved Erbs punkt. Armen skal være addusert, flektert i albuen og rotert over magen slik at pasienten kan holde denne armen fast med sin andre arm.

Trapezius
Registreringselektroden plasseres på øvre kant av trapezius i vinkelen mellom nakke og skulder og n. accesorius stimuleres ved bakre kant av sternocleidomastoideus. Pasienten kan sitte i en stol og holder seg fast i stolsete, og kan bevege skulderen mot denne motstanden.

Orbicularis oculi, orbicularis oris og nasalis
Registreringselektroden plasseres på disse musklene og facialisnerven stimuleres foran øret. Pasienten kan aktivere disse musklene best mulig uten motstand.