NevroNEL

Et nettsted i regi av Norsk Nevrologisk Forening (NNF). Dette nettstedet skal fungere som et oppslagsverk over prosedyrer, metoder, differensialdiagnoser etc. innenfor nevrologien. Hovedsaklig for å dekke behovet for lett tilgang til informasjon, og skal ikke erstatte lærebøker. Den velkjente "Akuttveilederen for nevrologer" finnes også på dette nettstedet.

Klikk her for å komme til NevroNEL, eller klikk på linken oppe til høyre.

Les også

Mer om emnene