NSMB

Selskapet ivaretar den vitenskapelige delen av fagområdet medisinsk biokjemi.

Aktiviteten knyttet til det medisinske fagfeltet medisinsk biokjemi (tidligere klinisk kjemi) dekkes av to ulike organisasjoner, Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB) og Norsk forening for medisinsk biokjemi (NFMB).

Norsk selskap for medisinsk biokjemi ivaretar den vitenskapelige delen av fagområdet, og har kontakt med nordiske og internasjonale vitenskaplige organisasjoner. Selskapet tar opp medlemmer med ulik akademisk bakgrunn. Stiftelsen Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) har sitt utgangspunkt i Selskapet.

EFLM

IFCC

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i selskapet. Interesserte kan sende en kort begrunnet søknad til selskapets sekretær. Det går frem av § 3 i selskapets lover hvem som kan innvelges som ordinære medlemmer.

Svensk forening for Klinisk kjemi (SFKK) har laget en brosjyre om hva det innebærer å arbeide som klinisk kjemiker eller spesialist i medisinsk biokjemi.