NFMG og NSHG inviterer til det 10. nasjonale fagmøte i genetikk. Årets møte har tittelen Collaborating to improve variant interpretation og holdes i Oslo 14.-15. november.

Invitasjon finner du her.

Programmet finner du her.

Påmelding gjøres via nettsidene til NSHG.

Frist for innsending av abstract vil bli 1. oktober.

Veileder for genomisk kopitallsdiagnostikk, versjon 2.0, er nå klar. Takk til Mona Nystad som har ledet arbeidet med oppdateringen!

- Persontilpasset medisin er et teknologidrevet fagområde hvor genetikken står sentralt. Godt samarbeid mellom faggrupper må til for at vi skal lykkes, sier Dag Undlien, professor, avdelingsleder for avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo.

Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.

Oversikt over de ulike genetiske laboratorier i Norge og hvilke analyser som tilbys. Adresser til laboratoriene og Rekvisisjonsskjemaer til kromosomanalyser og gentester.

Ved presymptomatisk og prediktiv testing kreves forutgående genetisk veiledning.

Før det rekvireres genetisk testing i utlandet anbefaler vi en tur innom Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser (genetikkportalen.no). Her finner du informasjon om analysetilbudet i Norge. Ta gjerne kontakt med et norsk laboratorium ved behov for rådgivning.

Emneside for spesialiteten medisinsk genetikk.