Kurskomiteen har gleden av å invitere LIS og andre interesserte til et endagskurs i arvelig hjertesykdom. Kurset avholdes på St. Olavs Hospital den 5. november 2019, i forkant av årets fagmøte.

Vi ønsker velkommen til det 11. nasjonale fagmøte i genetikk i Trondheim 6.-7. november 2019

Veileder for genomisk kopitallsdiagnostikk, versjon 2.0, er nå klar. Takk til Mona Nystad som har ledet arbeidet med oppdateringen!

- Persontilpasset medisin er et teknologidrevet fagområde hvor genetikken står sentralt. Godt samarbeid mellom faggrupper må til for at vi skal lykkes, sier Dag Undlien, professor, avdelingsleder for avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo.

Oversikt over de ulike genetiske laboratorier i Norge og hvilke analyser som tilbys. Adresser til laboratoriene og Rekvisisjonsskjemaer til kromosomanalyser og gentester.

Ved presymptomatisk og prediktiv testing kreves forutgående genetisk veiledning.

Før det rekvireres genetisk testing i utlandet anbefaler vi en tur innom Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser (genetikkportalen.no). Her finner du informasjon om analysetilbudet i Norge. Ta gjerne kontakt med et norsk laboratorium ved behov for rådgivning.

Emneside for spesialiteten medisinsk genetikk.