Gentester utland

Før det rekvireres genetisk testing i utlandet anbefaler vi en tur innom Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser (genetikkportalen.no). Her finner du informasjon om analysetilbudet i Norge. Ta gjerne kontakt med et norsk laboratorium ved behov for rådgivning.