Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Kurs i NGS

Registration for the ESHG/CEUB courses
in Bertinoro (Italy) is now openCLINICAL GENOMICS AND NGS
University Residential Centre of Bertinoro, (Italy): April 28 – May 3

This course is for those young professionals in Clinical and Medical genetics who wish to learn about Clinical Genomics in the era of NGS. The course is based on the experience established by the European School of Genetic Medicine (ESGM) since 1988 with its 29 yearly courses in Medical Genetics and more recently with its NGS courses, which are now merged.

Starting from the basic notions of medical genetics and bioinformatics covered during the first two days, the course will offer a more specialized training in the following four days, designed for young clinicians and clinical laboratory specialists (in training) and for PhD or postdoc trainee scientists.

ESHG FELLOWSHIPS APPLICATION DEADLINE: FEBRUARY 8TH
Registrations will close when the maximum number
of admitted participant (85) will be reached


For updates, program, fees, and information visit:
www.ceub.it or www.esgh.org or write to rpartisani@ceub.it
THE HYBRID VERSION OF THIS COURSE IS ALSO AVAILABLE

Oppdatert veileder for genomisk kopitallsdiagnostikk

Veileder for genomisk kopitallsdiagnostikk, versjon 2.0, er nå klar. Takk til Mona Nystad som har ledet arbeidet med oppdateringen!

Derfor er jeg lege - Målrettet ut fra genetisk variasjon

- Persontilpasset medisin er et teknologidrevet fagområde hvor genetikken står sentralt. Godt samarbeid mellom faggrupper må til for at vi skal lykkes, sier Dag Undlien, professor, avdelingsleder for avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo.

Derfor er jeg lege - Jakten på årsaken

Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.

4 sider. Side 1 av 1