Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Nasjonalt genetikkmøte 2018

NFMG og NSHG inviterer til det 10. nasjonale fagmøte i genetikk. Årets møte har tittelen Collaborating to improve variant interpretation og holdes i Oslo 14.-15. november.

Invitasjon finner du her.

Programmet finner du her.

Påmelding gjøres via nettsidene til NSHG.

Frist for innsending av abstract vil bli 1. oktober.

Oppdatert veileder for genomisk kopitallsdiagnostikk

Veileder for genomisk kopitallsdiagnostikk, versjon 2.0, er nå klar. Takk til Mona Nystad som har ledet arbeidet med oppdateringen!

Derfor er jeg lege - Målrettet ut fra genetisk variasjon

- Persontilpasset medisin er et teknologidrevet fagområde hvor genetikken står sentralt. Godt samarbeid mellom faggrupper må til for at vi skal lykkes, sier Dag Undlien, professor, avdelingsleder for avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo.

Derfor er jeg lege - Jakten på årsaken

Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.

4 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter