Spesialitetskomite

member

Siren Berland

Leder
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

member

Marie Falkenberg Smeland

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

member

Marte Gjøl Haug

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Teresia Wangensteen

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF