Spesialitetskomite

member

Siren Berland

Leder
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

member

Cecilie Fremstad Rustad

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Rune André H. Østern

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Telefon: 72836614

member

Ragnhild Glad

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Ragnhild Drage Berentsen

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

Mer om emnene