Styret

Asbjørg Stray-Pedersen (styreleder)

Lars Fredrik Engebretsen

Ida Wiig Sørensen

Elin Tønne

Yngve Sejersted

Trine Prescott

 

member

Asbjørg Stray-Pedersen

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 48125234
E-post: astrayped@gmail.com

member

Lars Fredrik Engebretsen

Nestleder
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

member

Elin Tønne

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Ida Wiig Sørensen

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk servicedivisjon - Haukeland

member

Yngve Sejersted

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Trine E. Prescott

Varamedlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

Mer om emnene