Det kommer stadig flere mikrobiologiske hurtigtester på markedet, og fra klinikerne er det ønske om økt tilgjengelighet av slike tester. Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) arrangerer derfor heldagsmøte om hurtigdiagnostikk på Gardermoen torsdag 07.02.2019, for at forskjellige aspekter ved temaet kan bli diskutert i et samlet fagmiljø. Når bør vi/bør vi ikke bruke slike metoder? Hvor og av hvem skal de utføres? Hvem skal tolke og ivareta svarene? Hvem skal finansiere testene?

Hold av 7. februar! Program og påmelding følger senere.

Kvalitetsutvalget i NFMM

Lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi?
Da er dette noe for deg!
Konferansen HIMSS19 arrangeres av organisasjonen Healthcare Information and Management Systems Society og er verdens største konferanse og utstilling av helseteknologi.
Den finner sted i Orlando, Florida, 11.–15. februar 2019.  

Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte, for å få midler til reise, hospitere eller forske. Kom med forslag til Legeforeningens ærespris innen Mikrobiologi 2018! Årets hedersperson er i år en mikrobiolog. Du kan bestemme hvem….

Vestre Viken har på vegne av Norsk forening for medisinsk mikrobiologi gleden av å invitere til Vårmøtet 2018. 

Ingen aktiviteter funnet