9.juli 2019: Det er nå kommet en ny, faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C. Denne erstatter tidligere publiserte veiledere. Arbeidsutvalget har bestått av representanter fra Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi og Norsk
gastroenterologisk forening i Den norske legeforening.

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske akuttenheter? Det er tema for et nytt utviklingsprosjekt med forskningstilnærming som Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal koordinere.


Kjære rusmedisinere!

Nå begynner Årsmøtekonferansen 2019 å ta form. I år skal konferansen gå av stabelen i Tromsø, 30. og 31.oktober. I høyre marg kan du se foreløpig program som om kort tid blir lagt ut i Legeforeningens kurskatalog for påmelding. Sett av dagene i kalenderen, og velkommen til Tromsø i oktober!

Her er listen over antall godkjente spesialister i Norge, bl.a Rus- og avhengighetsmedisin...

Ingen aktiviteter funnet

Du kan melde deg inn i NFRAM ved å fylle ut nedenstående skjema. I 2013 er medlemskontingenten satt ned til 300 kroner i anledning overgangen til fagmedisinsk forening.

Her vil du finne anbefalt litteratur for deg som vil fordype deg i rusmedisin: Nettsteder, bøker, artikler og nyhetsbrev - vi tar gjerne imot tips!

Et utvalg av relevante artikler fra Tidsskriftet:

http://tidsskriftet.no/article/2985527 (Pregabalin bør flyttes til reseptgruppe B)

http://tidsskriftet.no/article/3017350 (Fastlegeordningen og rusmisbrukerne)

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/966-9.pdf. (Forgiftning med PMMA)

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/977-80.pdf. (Skal rusmiddelavhengige tilbys hjerteklaff-kirurgi?)

http://tidsskriftet.no/article/2985527 ("Pregabalin til reseptgruppe B!")

http://tidsskriftet.no/article/2951887 (Alkohol-avholdende - en risikogruppe?)

http://tidsskriftet.no/article/2512751 (Om spesialiteten)

http://tidsskriftet.no/article/2973704 (Om metadon og buprenorfin)

http://tidsskriftet.no/article/2968394 (Om rusproblemer hos eldre)

http://tidsskriftet.no/article/2823380 (Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering)

http://tidsskriftet.no/article/2200724 (Gruppeterapi ved legemiddelavhengighet)

http://tidsskriftet.no/article/299320/ (Hvordan skille mellom sykdom, skade og rus på Legevakten)