Årsmøte og Festseminar 8-9.november 2012

Christiania Torv

NFRAM avholdt sitt årsmøte torsdag 8.november 2012 i Legenes Hus, Oslo.

I anledning opprettelsen av ny spesialitet i rus og avhengighetsmedisin, ble det arrangert Festseminar 9.november 2012 i Soria Moria hotell- og konferansesenter.Årsmøtet i NFRAM kl.18:00 - 18:20 hadde som siste punkt på dagsorden å oppløse foreningen. Kl.18:45-20:20 ble det holdt stiftelsesmøte i den nye fagmedisinske foreningen. 28 medlemmer deltok på møtene. Referat og årsrapport finnes som vedlegg i høyre marg.

Den nye fagmedisinske foreningen arrangerte fredag 9.november Festseminar i Soria Moria hotell- og konferansesenter (Lillesalen) fra kl.10:00 - 15:00. Nærmere referat følger senere.