Årsmøte 2009

Årsmøte 2009 ble avholdt 17. november i Oslo. NFRAMs styret innkalte alle medlemmer til årsmøte. Dette er en spennende tid for leger i rusfeltet og spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin var hovedtema på møtet. 22 medlemmer møtte. Det ble holdt valg av ny leder og nye styremedlemmer. Se link til venstre: NFRAM styret 2010

Sted: Storgata akuttinsitutsjon 3. etg, Storgata 36 c, 0182 OSLO    

Inngang til høyre.

De som har problemmer med å finne frem kan ringe Rune Strøm 971 80 245

Tid: 17. november kl 1800-2000

 Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av dirigent
  3. Valg av referent
  4. Status på spesialitetsaken
  5. Budsjett for 2010
  6. Valg

 Medlemsmiddag:

Sted: SüdØst, http://www.sydost.no/

Tid: 2030

 

Påmelding til middag: Til Pernille Karlsen, sektretær i NFRAM: pernika@medisin.uio.no

Eventuelt-saker bør meldes til Pernille innen 10. november pr e-post.

nfram logo liten

{F6AA7E35DF5C}