Årsmøte 2011

Alle medlemmer i NFRAM er velkommen til årsmøtet i foreningen torsdag 24. november kl 18.00 i Legeforeningens lokaler i Oslo.

Vår nye president Hege Gjessing og fagdirektør i medisinsk fagavdeling i Legeforeningen Bjarne Riis Strøm kommer og hilser på oss ved møtets begynnelse.

Etterpå vil de som ønsker det kunne være med ut og spise middag sammen.

Les innkallingen i vedlegget til høyre.