Årsmøte 2010

NFRAMs årsmøte ble avholdt Torsdag 25. november kl 18.00 - 20.00 i Legeforeningens lokaler på Christiania Torg. Referat og årsmelding finner du her:

Dagsorden for årsmøtet:

Kåseri av Olaf G. Aasland   

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av dirigent 
  • Valg av referent
  • Årsmelding med årsregnskap 
  • Budsjett for 2011 
  • Fastsetting av kontingent for 2011
  • Styret foreslår å øke kontingenten fra 300 kr til 350 kr
  • Valg av styremedlemmer v/valgkomite

Årsmelding 2010{F6

Referat NFRAM årsmøte 2010AA7E35DF5C}