Årsmøte 2008

I tilknytning til NFRAM’s høstseminar 26. og 27 november ble det avholdt årsmøte.

Vedlegg