Leangkollseminaret 2010

Årets tema: …..Eyes wide shut…. (Stanly Kubrik, 1999) - rus – ekstase – virkelighet -

Hvor står vi - og hvor går vi? Spørsmålet er viktig, og svaret er ikke gitt. Med dette invitere både foredragsholdere og seminardeltagere til to dager med spennende refleksjon og meningsutveksling.