Leangkollseminaret 2011

  leangkollen

Leangkollseminaret er et forum for leger og psykologer i rusfeltet og ble arrangert for 32. gang 3. og 4. mars 2011. Årets tema var "Help me if you can! Yes we can... Om rusmiddelbruk blant kollegaer". Nå er presentasjonene lagt ut. Se under.

TORSDAG 3. MARS 2011

09.00 - 10.00   Registrering

10.00 - 10.15   Åpning og innledning ved Kristin Berg Lazaridis Les her

10.15 – 12.30   Professor dr.med., spes. i psykiatri,Reidar Tyssen: Hva vet vi om mentale helse og rusproblemer blant leger? Les her

12.30 - 14.00    Lunsj

14.00 - 15.00    Fagsjef i NPF Anders Skuterud: NPF’s holdning til bruk av rusmidler blant psykologer Les her

15.00 - 15.15    Pause

15.15 - 16.15    Fastlege Harriet Haukeland: Om fastlegens møte med kollegers rusproblemer Les her

16.15 - 16.30 - Pause   

16.30 – 17.15  Professor dr.med, spes. i psykiatri  Finn Skårderud : Behandlersinn. Mentalisering og rus.Les her

17.15 – oppsummering /diskusjon l19.30 - Felles middag     

FREDAG 4. MARS 2011

09.00 - 09.45: Fotograf Morten Krogvold: Rus i fotografens fokus

09.45 - 10.00: Pause

10.00 - 10.45: Psykolog Eline Borger Rognli, SRA: Om diagnostiske tilnærminger og vurderinger av rusmiddelbruk Les her

11.00 – 12.00: Avdelingssjef, spesialist i klinisk farmakologi Trond Oskar Aamo: Rusmiddeldiagnostikk- muligheter og begrensninger Les her

11.00 – 11.15: Diskusjon - Utsjekk

12.30 - 13.30: Lunsj

13.30 – 15.15: Faglig leder Helene Fellmann:Om bygging av mestringstillit- en tilnærming til arbeid med avhengighetsproblemer Les her og her

15.15 – 15.30: Avslutning