Leangkollseminaret 2009

 

leangkollen  

Leangkollseminaret for leger og psykologer i rusfeltet ble arrangert for 30.gang 5-6 mars 2009.  Årets tema var  "Fra rødsprit til facebook".    Vi ser at fagfeltet er på vei til å innbefatte atskillig mer en tradisjonell omsorg for alkoholikere og narkomane - med konsekvenser både for teoretisk tilnærming og kanskje utvikling av nye behandlingsmodeller. Eller skal vi kanskje ikke behandle så mye i det hele tatt? Er risikoatferd en del av vår natur - med de uheldige konsekvenser det kan få for enkelte av oss?      

Hvor står vi - og hvor går vi? Spørsmålet er viktig, og svaret er ikke gitt. Med dette inviteres både foredragsholdere og seminardeltagere til to dager med spennende refleksjon og meningsutveksling.