Overgangskurs II - Tromsø, juni 2015

Her er presentasjonene fra kurset - se høyre marg.

Her er lenke til det oppdaterte kursprogrammet

Kurset ble holdt på Scandic Grand Hotel Tromsø, 1-5.juni

Kurskomité: Reidar Høifødt, overlege UNN; Rune Strøm, overlege Oslo universitetssykehus; Guri Spilhaug, leder i NFRAM.

Arrangør:Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) og Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin

Kommentar 1:

Takk for sist.

Jeg har sjekket førerkortforskriften vedr. utenlandske førerkort og håndtering av ikke oppfylte helsekrav, ref. spørsmålet i går. Innehavere av utenlandske førerkort som skal kjøre i Norge er underlagt våre helsebestemmelser (forskriften § 9-2). Dermed skal det gis melding til politiet (via Fylkesmannen) når helsekravene ikke er oppfylt og tilstanden forventes å vare mer enn seks måneder. Av § 11-3 i samme forskrift fremgår det at politiet, når de har fattet vedtak om inndragning av førerkortet, skal varsle utstederlandet.

Med hilsen Eli Løkken

ass. fylkeslege, helse- og omsorgsavdelinga
Fylkesmannen i Nordland

tlf: 75 53 15 00 fmnoelo@fylkesmannen.no

Vedlegg