Overgangskurs I - Oslo, oktober 2014

Det første obligatoriske kurset for den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin ble arrangert på Holmenkollen Park Hotel 27.10 - 31.10.2014 med 85 deltakere fra hele landet. Kurseledere var Gabrielle Welle Strand (Helsedirektoratet) og Guri Spilhaug (NFRAM). Kurset ble avsluttet med et innlegg av helse- og omsorgsminister Bent Høie som erklærte spesialiteten med overgangsregler for godkjent. Kursbevis ble delt ut i en høytidelig seremoni, som et verdig punktum.

Gabrielle Welle Strand

Leseliste, se anbefalt litteratur

Deltakerliste, se gruppeinndeling

Kursprogram, se program

Pdf-versjoner av presentasjonene, se høyre marg

Lars LinderothLilliana BachsRune Tore Strøm