LAR konferanse 2012

Den 9. nasjonale LAR konferanse bel arrangert 18.-19. oktober 2012 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Konferansen ble arrangert av SRA - Senter for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus og SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Du finner konferanseprogrammet som vedlegg til høyre.

Her er en lenke til presentasjoner fra konferansen:

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/arrangementer/konferanser/konferanser-2012/lar-konferanse-2012/presentasjoner-fra-lar-konferansen-2012.html