Om spesialiteten

Til høyre i skjermbildet ser du IS - 0424, som var grunnlagsdokumentet for det foreslåtte regelverket. Endringer har blitt gjort i kapittel 3 og 4 (spesialistreglene og overgangsreglene). Det vedtatte regelverket (Spesialistregler og overgangsregler gjeldende fra 1.desember 2014) ligger på Helsedirektoratets side, men du finner den også nedenfor ("Spesialistreglene").

Vi har også lagt ut de endringene som ble gjort i kapittel 3 i et eget dokument ("Spesialistreglene - Endringene i Kapittel 3"). Vi håper dette bidrar til å rette opp misforståelser om hva som er gjeldende regler.