Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

56 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Sensommerhilsen

Her kommer nyhetsbrev fra NFRAMs leder, Guri Spilhaug, om NFRAMs visjon og den kommende årsmøtekonferansen i Tromsø.

Systematisk ruskartlegging i somatikken

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske akuttenheter? Det er tema for et nytt utviklingsprosjekt med forskningstilnærming som Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal koordinere.


Guri Spilhaug blir ny leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Guri Spilhaug, nylig gjenvalgt leder av NFRAM, tiltrer som leder av Nasjonal kompetansetjeneste TSB 1. januar 2019

 

LAR-konferansen 2018

Den 12. LAR-konferansen avholdes 18. og 19. oktober 2018 på Meet Ullevaal i Oslo

Nye artikler

Aftenposten hadde tidligere i år en artikkelserie om rus og avhengighet, forfattet av forskere ved FHI og SERAF. Vi har nå gjort artiklene tilgjengelige under "Anbefalt litteratur". Dette er eksempler på god folkeopplysning og får beste karakter!

Vi har også lagt inn en rekke nye bøker, nettkurs og andre nettressurser. Takk til Tore Willy Lie ved i Nasjonal Kompetansetjeneste ROP! Om noen av leserne våre har andre forslag, kontakt meg gjerne på svein.skjotskift@helse-bergen.no

God Sommer! (Nyhetsbrev fra Guri)

Guri Spilhaug som er leder i NFRAM, har laget et nyhetsbrev til alle medlemmene. Dette oppsummerer i korte trekk året som har gått og planene for det som ligger foran oss det første halvåret. Styret samlet seg om 6 strategisk viktige satsningsområder for det videre arbeidet.

Ny norsk lærebok i rusmedisin

Jørgen G Bramness og Tom Vøyvik har skrevet en balansert, tankevekkende og praktisk rettet bok om rasjonell bruk av angst- og sovemedisin. Den bør stå i bokhyllen til alle leger som arbeider med rusmedisin!

Den norske læreboken i rusmedisin har kommet!

Jørg Mørland og Helge Waal har skrevet boken Rus og avhengighet, en norsk lærebok som vi forventer vil bli en del av den faglige grunnmuren i rusfeltet. Boken er utgitt på Universitetsforlaget, teller 400 sider og er nå tilgjengelig i bokhandler over hele landet. Prisen er kr.499. 

Viktig melding!

Denne høsten arrangeres flere obligatoriske kurs for spesialteten i rus- og avhengighetsmedsin. Alle aktuelle deltager må melde seg på snarest!

Kongens fortjenstmedalje til Kristin Bergstad Lazaridis

Kristin Bergstad Lazaridis. Foto: Lars Hollerud

Lørdag 21.mai ble overlege Kristin Bergstad Lazaridis hedret med kongens fortjenstmedalje for 27 års innsats i rusbehandling. Kristin har arbeidet med rusmiddelavhengige siden 1989: Først i Bad Essen, Tyskland, deretter ARA-Arendal, Stiftelsen Bergensklinikkene og OuS. De siste årene har hun vært overlege ved ARA-SSHF. En velfortjent anerkjennelse til en dyktig kliniker!

Viktige kurs og konferanser - oppdatering 25.mai!

 

I løpet av 2016 blir det arrangert flere viktige kurs og konferanser for rusmedisinere. Det har kommet en viktig oppdatering for Grunnkursrekke 2. Dere finner denne og andre kurs under anbefalte kurs, men her er direkte lenker:

 

Innføringskurs I og II (vår 2016)

Grunnkursrekke 1

Grunnkursrekke 2

Obligatorisk overgangskurs III - OBS ny informasjon om kursavgift!

Jubileumskonferanse 2016

Nyhetsbrev 18.mars

Dette andre nyhetsbrevet i 2016 inneholder viktig informasjon til medlemmene om kurs og konferanser, og om saksbehandling i tilknytning til søknader om godkjennelse etter overgangsregler og søknader om godkjenning som utdanningsinstitusjon.

Informasjon om saksbehandling knyttet til spesialiteten

Nyhetsbrev fra lederen vår, 11.februar 2016:

 

Brevet inneholder viktig informasjon om:

 

  1. Spesialistgodkjenning etter overgangsregler:
  2. Godkjenning av utdanningsinstitusjoner:
  3. Obligatorisk overgangskurs

Nyhetsbrev 15.desember

Dette er det siste nyhetsbrev i et særdeles innholdsrikt år for NFRAM. Styret og spesialitetskomiteen har etter at overgangsregler og regelverk for spesialistutdanning var klart for ett år siden hatt store, krevende og interessante oppgaver som er løst etter beste evne i en ellers travel hverdag for alle.

Tanker om Paris

Kollega Steinar Fosse ved Avd. for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus, ble utdannet i Frankrike. Han har siden hatt et nært forhold til landet, folket og særlig til byen Paris. Her er hans tanker i etterkant av terroraksjonen.

Kjære president!

Gratulerer med det viktige vervet, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin gleder seg til å samarbeide med deg og fortsette det nære samarbeidet vi har med Legeforeningen. 

Nyhetsbrev 6.oktober 2015 fra NFRAMs leder, Guri Spilhaug

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev til NFRAMs medlemmer 

Takk til Hege Gjessing!

Les Hege Gjessings avskjedsartikkel i Tidsskriftet

Guri Spilhaug, leder i NFRAM takker den avtroppende presidenten for innsatsen

Nyhetsbrev 23.juni 2015

Midtsommer, men ikke agurknytt. Følg med og les siste nyhetsbrev fra Guri Spilhaug!

Nyhetsbrev juni 2015

Her er sommerens nyhetsbrev, fra lederen i NFRAM, Guri Spilhaug

Overskrifter fra innholdet:

Informasjon om behandling av søknader om spesialitet

Neste obligatoriske overgangskurs vil antagelig bli lagt til høsten 2016. Ryktene går om at det blir arrangert i Bergen...

Innføringskurs del I og del II, nytt kurs i september 2015

Grunnkurs 1-4: Det aller første Grunnkurset i rus- og avhengighetsmedisin (del 1 av 4) arrangeres mandag 26.oktober – fredag 30. oktober (uke 44) på Victoria Hotell i Fredrikstad. NB! Deltakelse forutsetter gjennomført Innføringskurs del I og II.

56 sider. Side 1 av 3