Anbefalte kurs

 • Årsmøtekonferansen 2019

  Kjære rusmedisinere! Nå begynner Årsmøtekonferansen 2019 å ta form. I år skal konferansen gå av stabelen i Tromsø, 30. og 31.oktober. I høyre marg kan du se foreløpig program som om kort tid blir lagt ut i Legeforeningens kurskatalog for påmelding. Sett av dagene i kalenderen, og velkommen til Tromsø i oktober!

 • NFAP-konferansen 2019

    Norsk forening for avhengighetspsykologi avholder sin årskonferanse i Oslo 3.-4.april. Lenke til programmet med påmeldingsinformasjon finner du her . Leger er velkomne til å melde seg på, konferansen er godkjent for 10 timer valgfri videre- og etterutdanning i rus- og avhengighetsmedisin.

 • Årsmøtekonferansen 2018 - Oppdatert program pr 7.september

  NFRAM inviterer til årsmøtekonferanse 24. og 25. oktober midt i Oslo, på Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7 Konferansen er et viktig møtested for faglig påfyll og nettverksbygging. Vel møtt!

 • Innføringskurs høst 2018

  Her finner du presentasjoner i pdf-format, knyttet til Innføringskurset som går høst 2018

 • Grunnkursrekke 3

  Viktig melding: Det vil bli arrangert ny grunnkursrekke (nr.3) i uke 6, 2018 - dvs.5-10.februar. Detaljer som sted, navn på klasseforstander osv. kommer så snart de er klare. Følg med!

 • Seminar i Oslo: Akutte tjeneste i TSB

  Akutte tjenester i TSB – myte eller realitet? Dato: fredag 8.desember 2017 Tid: klokken 09:30-15:30 Sted: Hotell Oslo Plaza, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo

 • Leangkollseminaret 2018 - ny informasjon!

  Leangkollseminaret fyller 40 år i år, og feirer denne lange rekken med temaet "Festen". Temaet belyses med foredrag fra forskjellige vinkler, som filosofi, psykologi, historie, nevrobiologi og medisin. Tidspunktet er fastlagt til 8-9.mars 2018. Programmet begynner å bli klart, og det er åpnet for påmelding på www.leangkollseminaret .no!

 • Nytt innføringkurs!

  Det er bestemt at det blir et nytt innføringskurs i Oslo uke 39 (2017). Lenke til påmelding Det blir sannsynligvis startet opp en ny grunnkursrekke våren 2018

 • Nasjonale og internasjonale konferanser 2017

  Oversikt over relvante nasjonale og internasjonale kurs og konferanser

 • NFRAMs Årsmøte og årsmøtekonferanse er vel gjennomført!

  Ca 60 rusmedisinerne var samlet i Trondheim, og fikk en mangfoldig oppdatering i ulike aspekter ved faget rusmedisin, deltok i spennende diskusjoner og fikk nye kontakter. Programmet og presentasjonene finner du nå i pdf-format på Arkiv fra kurs og møter. Vi mangler bare tre presentasjoner, de blir lagt ut i løpet av kort tid.

 • Grunnkursrekke 2

  Klasseforstander: Eva Skudal   Del 1 av 4 arrangeres på Scandic Victoria Lillehammer uke 40 (3. - 7.oktober 2016)   Faglig leder: Professor emeritus Jørg Mørland Del 2 av 4 arrangeres på Soria Moria kurs- og konferansesenter i Oslo uke 17 (24.-28.april 2017) Faglig leder: Professor Jørgen Bramness, SERAF > Del 3 av 4 arrangeres på Ishavshotellet i Tromsø uke 42 (16.-20.oktober 2017) Faglig leder: Professor Lars Lien, Innlandet Sykehus Del 4 av 4 arrangeres på Strand Hotel i Fevik uke 17 (23.-27.april) 2018 Faglig leder: Professor Bjørg Hjerkinn, Sørlandet Sykehus Du finner kursprogrammene i høyre marg etterhvert som de bli klare... NB! Deltakelse forutsetter at deltakerne har gjennomført Innføringskurs del I og II.

 • Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog

  Kompetansesenter rus, region vest Bergen (KoRus Bergen) er drevet av Stiftelsen Bergensklinikkene. Her er kurskatalog 2014, kurskatalog 2015, kurskatalog 2016, kurskatalog 2017

 • NFRAM region vest

  NFRAM region vest er et nettverk av leger som er opptatt av rus- og avhengighetsmedisin. Vi møtes en gang pr måned til foredrag og diskusjon om et faglig tema. Møtene er godkjent som lokal møteserie for spesialiteten i allmennmedisin. Medlemskap i NFRAM er ikke nødvendig. Møtene arrangeres én gang i måneden, torsdager kl.14:00 - 15:30 enten i Avd. for rusmedisin (AFR) sine lokaler i Østre Murallmenningen 7 eller i Stiftelsen Bergensklinikkene, Skuteviken (Nye Sandviksvei 84) - sted blir annonsert i påminnelse pr epost. Om du ønsker å bli satt på vår epostliste, kan du kontakte Eva Skudal (eva.skudal@bergensklinikkene.no) eller Svein Skjøtskift (svein.skjotskift@helse-bergen.no). Velkommen til NFRAM!