Anbefalte kurs

  • Opplæringsmateriale

    Videobibliotek:  Videobibliotek fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP. Et bredt utvalg av forelesninger og intervjuer (hver film har varighet ca.30 min) Videobibliotek fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Et stort utvalg av korte filmer som innledning til diskusjon (hver film har varighet 3-5 min)

  • Årsmøtekonferansen 2019

    Kjære rusmedisinere! Vi er nå klar med det endelige programmet! I år skal konferansen gå av stabelen i Tromsø, 30. og 31.oktober. I høyre marg kan du se oppdater program pr.11.9.19, som er lagt ut i Legeforeningens kurskatalog for påmelding. Sett av dagene i kalenderen, og velkommen til Tromsø i oktober!

  • Stiftelsen Bergensklinikken, Kurskatalog

    Kompetansesenter rus, region vest Bergen (KoRus Bergen) er drevet av Stiftelsen Bergensklinikken. Her er kurskatalog 2013 (se høyre marg), kurskatalog 2014, kurskatalog 2015, kurskatalog 2016, kurskatalog 2017, kurskatalog 2019