NFRAMs Årsmøte og årsmøtekonferanse er vel gjennomført!

Ca 60 rusmedisinerne var samlet i Trondheim, og fikk en mangfoldig oppdatering i ulike aspekter ved faget rusmedisin, deltok i spennende diskusjoner og fikk nye kontakter.

Programmet og presentasjonene finner du nå i pdf-format på Arkiv fra kurs og møter. Vi mangler bare tre presentasjoner, de blir lagt ut i løpet av kort tid.

Konferansehotell: Scandic Lerkendal Hotell

Telefon 21615100 Adresse. Klæbuveien 127A, 7031 Trondheim

Kode for bestilling av overnatting til konferansepris kr.1050 : BDEN241017 

Priser:

Deltakeravgift: kr.3.300

Dagpakke: Kr.590 x 2 = kr.1180

Felles middag onsdag 25.oktober: kr.535

Her er lenke til informasjon om refusjonsreglene, søknadsskjema og annen informasjon om fond III

Påmelding:

Påmeldingskjema sendes til Minna Hansen: nframhansen@gmail.com. Bruk påmeldingskjemaet som du finner i høyre marg

Kortversjon av programmet: (fullstendig program finner du i høyre marg)

Tirsdag 24.oktober

Årsmøte kl.18.00 - 20

Onsdag 25.oktober

Årsmøteseminar kl.09.00 - 17.00

Felles middag kl.20.00 på hotellet (pris kr.535, separat påmelding)

Torsdag 26.oktober

Årsmøteseminar kl.08.30 - 16.00

Program for årsmøteskonferansen (oppdatert 21.10.17!)

Påmeldingskjema til årsmøtekonferansen

Konferansen er godkjent til følgende spesialiteter:

Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri, Allmennmedisin, Klinisk farmakologi, Rus- og avhengighetsmedisin: 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning