Stiftelsen Bergensklinikken, Kurskatalog

Kompetansesenter rus, region vest Bergen (KoRus Bergen) er drevet av Stiftelsen Bergensklinikken.

Her er kurskatalog 2013 (se høyre marg), kurskatalog 2014, kurskatalog 2015, kurskatalog 2016, kurskatalog 2017, kurskatalog 2019