Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog

Kompetansesenter rus, region vest Bergen (KoRus Bergen) er drevet av Stiftelsen Bergensklinikkene.

Her er kurskatalog 2014, kurskatalog 2015, kurskatalog 2016, kurskatalog 2017