NFRAM region vest

NFRAM region vest er et nettverk av leger som er opptatt av rus- og avhengighetsmedisin. Vi møtes en gang pr måned til foredrag og diskusjon om et faglig tema. Møtene er godkjent som lokal møteserie for spesialiteten i allmennmedisin. Medlemskap i NFRAM er ikke nødvendig.

Møtene arrangeres én gang i måneden, torsdager kl.14:00 - 15:30 enten i Avd. for rusmedisin (AFR) sine lokaler i Østre Murallmenningen 7 eller i Stiftelsen Bergensklinikkene, Skuteviken (Nye Sandviksvei 84) - sted blir annonsert i påminnelse pr epost.

Om du ønsker å bli satt på vår epostliste, kan du kontakte Eva Skudal (eva.skudal@bergensklinikkene.no) eller Svein Skjøtskift (svein.skjotskift@helse-bergen.no).

Velkommen til NFRAM!

Program for våren 2013

16.01.13: Helseproblemer knyttet til misbruk av dopingmidler v/Svein Skjøtskift

13.02.13: Ernæringstilstand hos rusavhengige v/Åshild Vivelid

20.03.13: Senskader av overforbruk av alkohol v/Karl Trygve Druckrey-Fiskaaen

17.04.13: Ny veileder for forskrivning av vanedannende legemidler IK-2755 v/Svein Skjøtskift

15.05.13: Narkotikabehandling med domstolskontroll v/representant for ND Bergen

12.06.13: Undervisningstilbud til pasienter som har falt ut av ordinær skolegang på grunn av rusproblemer v/Marte Veim

Program for høsten 2013

28.8.13: Samtalebehandling og bruk av vanedannende legemidler v/Svein Skjøtskift

25.9.13: (avlyst)

23.10.13: Kognitiv påvirkning ved substitusjonsbehandling med opioider v/Åshild Vivelid

20.11.13: Naltrexoneprosjektet – oppdatering v/Arild Opheim

18.12.13: Hasjavvenning v/Dagfinn Haarr

Program for våren 2014

22.01.14: ”Lommerus” v/Svein Skjøtskift. Litt om spesialiteten v/Eva Skudal

12.02.14: Alkohol og medikamentene Antabus, Selincro og Campral v/Camilla Methlie

19.03.14: Metabolske bivirkninger av antipsykotika, et tveegget sverd? v/Silje Skrede

23.04.14: Retningslinjer og PICO v/Åshild Vivelid

14.05.14: Lommerus 2, v/Svein Skjøtskift

18.06.14: Førerkortforskriftens Helsekrav, v/Eva Skudal

Program for høsten 2014

27.8.14: Litteratursøk I v/Kjell Arne Johansson

24.9.14: Hepatitt C v/Alexander Leiva

22.10.14: Rusmidler, graviditet og amming v/Hilde Fristad, Fatemeh Chalabianloo, Åshild Vivelid og Pia Kloster

19.11.14: Åpne russcener i Bergen, - status 3 mndr etter stengningen av Nygårdsparken

17.12.14: Litteratursøk II v/Kjell Arne Johansson

Program for våren 2015

15.01.15: Differensialdoagnoser - Intox v/Karl Trygve Druckrey-Fiskaaen

19.02.15: Bekymringsmeldinger knyttet til barn som blir berørt av andres rusbruk   

                 v/Therese Morvik

19.03.15: Bekymringsmeldinger knyttet til rusmidler v/ Kristian Koldsøe

23.04.15: Anabole androgene steroider v/Eva Skudal

21.05.15: Rusbehandling i Bulgaria v/ Ganka Østensen

18.06.15: Farmakokinetikk og CYP-enzymer v/Camilla B. Methlie

Program for høsten 2015

03.09.15: ADHD, bruk av stimulantia v/Petra Becker

22.10.15: Nyere rusmidler v/Jon Andsnes Berg

26.11.15: Opioider og hormonbalansen v/Camilla Methlie

10.12.15: Førerkortforeskriften, oppdatering v/Eva Skudal

Program for våren 2016

11.2.16: Avrusning, diskusjon av erfaringer v/Kristian Koldsø, Unn Merete Øyan Kalland

10.3.16: Rus og søvnproblemer v/Silvia Zavenova

7.4.16: Hormonelle forstyrrelser hos opioidsubstituerte kvinner og menn v/Martina Moter Erichsen

12.5.16: Bruk, nedtrapping og seponering av benzodiazepiner v/Svein Skjøtskift

2.6.16: Vitamin D-mangel v/Steinar Fosse

Program for høsten 2016

15.9.16: Gravide i LAR v/Fatemeh Chalabianloo

27.10.16: Interaksjoner mellom legemidler og rusmidler v/Jørn Henrik Vold

24.11.16: Førerkortforskriften, en oppdatering v/Eva Skudal

 15.12.16: Virusinfeksjoner i rusfeltet - en oversikt v/Jørn Henrik Vold

Program for våren 2017

19.1.17: Hepatitt A/B v/Jørn Henrik Vold

16.2.17: Voldsrisiko og rus v/Trine Mikkelsen

16.3.17: Tvangsbehandling i TSB v/Kristian Koldsø

27.4.17: Psykoedukasjon som metode v/Svein Skjøtskift

11.5.17: Alt du noensinne trenger å vite om Neurontin og Lyrica v/Jon Andsnes Berg

8.6.17: Spillavhengighet v/Arvid Skutle og Eli Torild Bu Hellandsjø

Program for høsten 2017