Nasjonale og internasjonale konferanser 2017

Oversikt over relvante nasjonale og internasjonale kurs og konferanser

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Du finner en full oversikt på www.tsb.no

 www.rusfeltet.no

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Studietur til Wien Østerrike 7. – 13. juni 2017,

Fagrådets Nasjonale Rusfagkonferanse Bergen 4-5/10-2017

 www.isamweb.org

International Society of Addiction Medicine

Årlig møte www.isam2017abudhabi.ae Abu Dhabi, Forente arabiske emirater 26-29/10-2017, videre Busan, Korea 3-6/11-2018, New Delhi, India 2019

 http://www.wftc.org/

World Federation of Therapeutic Communities, forrige verdenskonferanse Peru 2015

 www.eftc-europe.com

European Federation of Therapeutic Communities, forrige europeiske konferanse Kreta 2015

 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=B04F959B-A165-6224-60117958608BE280

6th World Congress on Addiction Disorder and Addiction Therapy / Addiction Congress Praha, Tsjekkia, 29-31/8-2017

 Psykiatri

 www.europsy.net

European Psychiatric Organization

26th European Congress of Psychiatry Nice, Frankrike, 3-6/6-2018,

Videre (foreløpig planlagt) 2019 Warszawa, 2020 Madrid, 2021, Wien, 2022 Praha, 2023 Nice.

 www.psychiatry.org

American Psychiatric Organization

Årlig møte: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/meetings/annual-meeting New York, 5-9/5-2018, videre San Francisco 18-22/5-2019, Philadelphia 25-29/4-2020, Honolulu 1-5/5-2021

 www.wpanet.org

World Psychiatric Association

WPA World Congress Berlin, 8-12/10-2017, http://www.wpaberlin2017.com/programme/overview.html