Seminar i Oslo: Akutte tjeneste i TSB

Akutte tjenester i TSB – myte eller realitet?

Dato: fredag 8.desember 2017

Tid: klokken 09:30-15:30

Sted: Hotell Oslo Plaza, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo

Helseforetakene er pålagt å opprette akuttplasser for brukere med rusmiddel-problematikk.Disse tjenestene er svært ulikt organisert, og har også ulikt innhold og målgrupper. Hvordan ersituasjonen nasjonalt – dekker vi de faktiske behovene? Hvilken plass har akuttilbudet i etbehandlingsforløp? Hva slags tilbud ønsker brukerne seg? Kom på seminar – hør innlegg og blimed i diskusjonen om fremtidens akuttilbud!

Påmelding - se vedlagte brosjyre (høyre marg)