Abstraktfrist NGF-årsmøtet, 15/11

Abstraktfrist NGF-årsmøtet, 15/11

Abstraktfrist til NGF-årsmøtet er 15/11. NB sjå abstraktmal. Abstrakt sendast til: margit.brottveit@gmail.com. Møtet som vanleg på Lillehammer Hotell 8.-10. februar 2018. Nærare info om program og påmelding følger