Årsmøte Lillehammer 08.02-10.02.18

Ny påmeldingslink til Norsk gastroenterologisk forenings årsmøte på Lillehammer som inkluderer påmelding av ledsagere.

Påmelding i lenke under. Foreløpig program vedlagt.

http://www.trippus.net/ngf2018/deltaker

 

http://www.trippus.net/ngf2018/deltaker