Årsmøte Lillehammer 7.-9. februar 2019

Påmelding her 

Lenke for påmelding til styret, æresmedlemmer og andre som skal ha dekket kostnader.

Lenke for påmelding for utstillere

Det blir presentasjon av abstrakt etter lunsj torsdag 7. og fredag 8. Lørdag står NGFs interessegruppe for GI ultrasonografi for symposiet før lunsj. Program ligger på siden som PDF.