INHSU 2016- HCV behandling hos rusmiddelbrukere

Ledende internasjonal konferanse om HCV behandling hos rusmiddelbrukere avholdes i år i Oslo på Raddison Blue Scandinavia  7.- 9.september 2016. Hjemmeside

nternational Symposium on Hepatitis Care in Substance Users (INHSU) er den ledende internasjonale konferansen om HCV hos rusmiddelbrukere som i år arrangeres for femte gang. INHSU 2016 avholdes på Radisson Blue Scandinavia i Oslo 7.-9. september. Det forventes 400 deltagere fra hele verden - både helsepersonell, akademikere og brukerrepresentanter. Professor Olav Dalgard ved Ahus er chair for årets konferanse. Se www.inhsu2016.com.

INHSU har følgende målsetning:
·      Å være den ledende arena for presentasjon av vitenskapelig arbeid om virale hepatitter hos rusmiddelbrukere
·      Å være en arena for diskusjon av strategier for å begrense HCV-epidemien
·      Å bidra til kunnskapsformidling og undervisning av helsepersonell gjennom forelesninger, vitenskapelige presentasjoner og workshops
·      Å opprettholde deltagelsen fra brukerorganisasjoner og forbedre interaksjon mellom ulike grupper av deltagere

Årets program består av inviterte foredrag, ”state-of-the-art”-forelesninger, presentasjoner av innsendte vitenskapelige abstracts og workshops. Programmet har flere internasjonalt anerkjente foredragsholdere og dekker følgende temaer:

Onsdag 7. september: Epidemiologi og folkehelse
·      Sykdomsbyrde
·      Skadereduksjon
·      Behandling som forebygging
·      Vaksineutvikling

 Torsdag 8. september: Behandling
·      Sentrale behandlingsstudier
·      Ekstrahepatiske manifestasjoner
·      Diagnostikk og stadieinndeling
·      Reinfeksjon
 
Fredag 9. september: Tilgang og implementering
·      Nye behandlingsmodeller
·      Ruspolitikk
·      HCV-behandling i ikke-vestlige land