NGFs Interessegruppe for inflammatoriske tarmsykdommer per 01.01.18

Petr Ricanek (Akershus universitetssykehus) 2014 - Leder

Hilde Von Volkmann (Haukeland universitetssykehus) 2014 -

Marte Lie Høivik (Ullevål universitetssykehus) 2014-

Erik Skogestad (Lillehammer sykehus) 2014 -

Kristin Kaasen Jørgensen(Akershus universitetssykehus) 2015 -

Ann Elisabet Østvik (St. Olavs Hospital) 2015 –

Tore Grimstad (Stavanger universitetssykehus) 2017-

Christine Olbjørn (Akershus universitetssykehus) 2017 -

 

search

Periode

  • År: Måned:

0 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Ingen sider