NGFs Interessegruppe for leversykdommer 2015-2018

Mette Vesterhus (leder) – mette.namdal.vesterhus@haraldsplass.no  

Øystein Rose - Bærum sykehus

Hans Lannerstedt – Lovisenberg Diakonale Sykehus

Morgen Hagness – OUS, Rikshospitalet (kirurg)

John Willy Haukeland   OUS, Ullevål

Siri Martinsen – St. Olavs hospital

Lars Karlsen – Stavanger universitetssjukehus

  

 

Veileder: Utredning og behandling

search

Periode

  • År: Måned:

0 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Ingen sider