Kalender: Norsk gastroenterologisk forening

8 aktiviteter. Side 1 av 1

Rekkefølge:

    Interessegruppen for nevrogastroenterologi holder tradisjonen tro vårt årlige nasjonale møte på Oslo Kongressenter 13. mars 2019, dagen før det nasjonale levermøtet. Et variert og spennende program.

    Interessegruppen for leversykdommer holder vårt årlige nasjonale møte på Oslo Kongressenter torsdag 14. mars 2019. Vi har et spennende program som i år fokuserer på cirrhose med komplikasjoner, samt gir et innblikk i forskningsfronten innen hepatologien.

    We will offer a program that covers hot topics in basic and clinical pancreatology with a focus on translational aspects. The program will be organized as keynote lectures, thematic symposia, oral presentations based on submitted abstracts, and poster sessions. EPC will provide travel grants for young researchers.

    IBD -Beyond the gut

    IBD -Beyond the gut

8 aktiviteter. Side 1 av 1