Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

167 sider. Side 1 av 9

Rekkefølge:

51. møte i the European Pancreatic Club, Bergen 26.-29. juni

24. Nasjonale levermøte i Oslo 14. mars 2019

Program NGFs årsmøte 7.-9. februar

5. Nasjonale møte i nevrogastroenterologi i Oslo 13. mars

Interessegruppen for nevrogastroenterologi holder tradisjonen tro vårt årlige nasjonale møte på Oslo Kongressenter 13. mars 2019, dagen før det nasjonale levermøtet. Et variert og spennende program som er vedlagt. Påmelding her

Early bird 30. januar ESGE-days

Redusert kongressavgift ved påmelding innen 30. januar til ESGE days i Praha 4.-6- april.

https://esgedays.org/

ICDS Cøliakisymposium i Paris 5.-7.september

4th Karolinska Live: Upper GI Endoscopy, EUS and ERCP Course 18-19 March 2019 - Stockholm

24. Nasjonale levermøte i Oslo 14. mars 2019

ESGE days Praha 4.-6. april

 

 

SADE Stockholm 17.-18.januar

5. Nasjonale møte i nevrogastroenterologi i Oslo 13. mars

NGFs vintermøte 7.-9. februar, påmelding open

Abstraktfrist 15. november, info

First EU conference of young GIs, Zagreb 6.-9- desember

National Microbiota Conference, Oslo Nov 19

ECCO 2019 København – registrering åpen

Abstraktfrist, Lillehammer: 15. november

Abstraktfristen for NGFs vintermøte på Lillehammer 7.-9. februar 2019 er 15. november. 
Alle aksepterte abstrakt vil denne gangen bli presentert enten muntlig eller som poster under abstraktsesjonene torsdag 7. eller fredag 8. februar.
Utvelgelse av abstrakt til muntlig presentasjon vil bli prioritert slik:
1) Originalarbeider
2) Metodebeskrivelser og kasuistikker
3) Rapporter om pågående og kommende studier
Man vil prioritere unges mulighet til å presentere, kirurgiske emner og også ta hensyn til geografisk spredning.
Påmelding til selve møtet kommer senere.
Abstrakt sendes til margit.brottveit@gmail.com
NB! Følge abstraktmalen

Koloskopiinstruktørkurs 20.-22.november

Målsetningen er å gi instruktørkompetanse i endoskopiske prosedyrer. Kurset er intensivt, interaktivt og praktisk. Kurset går over tre dager ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus i Oslo. 

Det er kun 5 plasser på hvert kurs. Svarfrist er 1. oktober. Se program

 

Samarbeidsmøte om levertransplanterte pasienter 13.09.18

B-gren-leger: Søk om deltakelse på 17. ECCO Intensive Advanced Course in IBD i København 6.-7. mars 2019

Nasjonalt IBD-symposium 14. september

«Pediatrisk IBD – fra fostermedisin til transisjon»
Oslo Kongressenter 14. september 2018

Program i vedlegg

Påmelding

167 sider. Side 1 av 9