Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

157 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

5. Nasjonale møte i nevrogastroenterologi i Oslo 13. mars

NGFs vintermøte 7.-9. februar, påmelding open

Abstraktfrist 15. november, info

First EU conference of young GIs, Zagreb 6.-9- desember

National Microbiota Conference, Oslo Nov 19

ECCO 2019 København – registrering åpen

Abstraktfrist, Lillehammer: 15. november

Abstraktfristen for NGFs vintermøte på Lillehammer 7.-9. februar 2019 er 15. november. 
Alle aksepterte abstrakt vil denne gangen bli presentert enten muntlig eller som poster under abstraktsesjonene torsdag 7. eller fredag 8. februar.
Uvelgelse av abstrakt til muntlig presentasjon vil bli prioritert slik:
1) Originalarbeider
2) Metodebeskrivelser og kasuistikker
3) Rapporter om pågående og kommende studier
Man vil prioritere unges mulighet til å presentere, kirurgiske emner og også ta hensyn til geografisk spredning.
Påmelding til selve møtet kommer senere.
Abstrakt sendes til margit.brottveit@gmail.com
NB! Følge abstraktmalen

Koloskopiinstruktørkurs 20.-22.november

Målsetningen er å gi instruktørkompetanse i endoskopiske prosedyrer. Kurset er intensivt, interaktivt og praktisk. Kurset går over tre dager ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus i Oslo. 

Det er kun 5 plasser på hvert kurs. Svarfrist er 1. oktober. Se program

 

Samarbeidsmøte om levertransplanterte pasienter 13.09.18

B-gren-leger: Søk om deltakelse på 17. ECCO Intensive Advanced Course in IBD i København 6.-7. mars 2019

Nasjonalt IBD-symposium 14. september

«Pediatrisk IBD – fra fostermedisin til transisjon»
Oslo Kongressenter 14. september 2018

Program i vedlegg

Påmelding

50 years with ERCP, Malmö 13.-14. september 2018

Europeisk studie med implementering av felles validerte spørreskjemaer for å karakterisere pasienter med irritabel tarmsyndrom - En statusrapport fra HIP-EU IBS - en LINK AWARD studie

IBD Nordic 11.-12. oktober i Malmö

Abstraktfrist UEGW 20.april

Wien 20.10-24.10.18

UEG Research Prize 2018

Elæringskurs i endoskopi

Nasjonalt møte i nevrogastroenterologi

Oslo Kongressenter 14. mars

Nasjonalt IBD-symposium 14.september

Nasjonalt levermøte på Oslo Kongressenter 15. mars 2018

NGFs årsmøte Lillehammer 8.-10.februar

Program og påmelding

157 sider. Side 1 av 8