Abstraktfrist NGF-årsmøtet, 15/11

Abstraktfrist NGF-årsmøtet, 15/11

Abstraktfristen til NGF-årsmøtet på Lillehammer 08.02.-10.02.18 er onsdag 15. november. Er takksam for at de bruker malen det er lenka til. Sendast til margit.brottveit@gmail.com