Neurogastromøte, Amsterdam august 2018

Neurogastromøte, Amsterdam august 2018

Fra onsdag 29. august til lørdag 1. september 2018 holdes verdenskongressen i neurogastroenterologi,  FNM 2018. Onsdag 29.august, før selve møtet, holdes et postgraduatekurs i gastrointestinal motilitet primært ment for klinikere. Se vedlagte omtale og hjemmeside. 

http://www.fnm2018.org/