24. Nasjonale levermøte i Oslo 14. mars 2019

24. Nasjonale levermøte i Oslo 14. mars 2019

Interessegruppen for leversykdommer holder vårt årlige nasjonale møte på Oslo Kongressenter torsdag 14. mars 2019. Vi har et spennende program som i år fokuserer på cirrhose med komplikasjoner, samt gir et innblikk i forskningsfronten innen hepatologien, se program under. Påmelding her