4th Karolinska Live: Upper GI Endoscopy, EUS and ERCP Course 18-19 March 2019 - Stockholm

4th Karolinska Live: Upper GI Endoscopy, EUS and ERCP Course 18-19 March 2019 - Stockholm

4th Karolinska Live: Upper GI Endoscopy, EUS and ERCP Course 

18-19 March 2019 - Stockholm. Besök vår hemsida www.karolinskalive.com för program, abstraktinlämning och anmälan.