B-gren-leger: Søk om deltakelse på 17. ECCO Intensive Advanced Course in IBD i København 6.-7. mars 2019

B-gren-leger: Søk om deltakelse på 17. ECCO Intensive Advanced Course in IBD i København 6.-7. mars 2019

NGF har mulighet til å sende to yngre, IBD-interesserte leger til det 17. ECCO Intensive Advanced Course in IBD i København 6-7 mars 2019. Dette kurset foregår forut for den ordinære ECCO-kongressen. Detaljert program her.

Send en kort (maks en halv side) søknad og CV på engelsk til: kristin.kaasen.jorgensen@ahus.no innen 20 august.   Reise og opphold må dekkes av kandidatens avdeling og dette bør derfor avklares før innsending av søknad. Uttatte kandidater må også være ECCO-medlem i 2019. Søknadene vurderes av ECCOs nasjonale representanter overlege Marte Lie Høivik, Ullevål sh og overlege Kristin Kaasen Jørgensen Ahus.